c - getallen


getallen : الأعداد الأصلية

getallen الأعداد الأصلية
nul 0
een 1
twee 2
drie 3
vier 4
vijf 5
zes 6
zeven 7
acht 8
negen 9
tien 10
elf 11
rwaalf 12
dertien 13
veertien 14
vijftien 15
zestien 16
zeventien 17
achttien 18
negentien 19
twintig 20
eenentwintig 21
tweeentwintig 22
dertig 30
veertig 40
vijftig 50
zestig 60
zeventig 70
tachtig 80
negentig 90
honderd 100
honderdeen 101
tweehonderdtwee 202
duizend 1000
vieruizend 4000
honderdduizend مائة ألف
vijfhonderdduizend خمسمائة ألف
miljoen مليون
vijfmiljoen 5مليون
miljard مليار
paar زوج
de helft النصف
een derde الثلث
een kwart الربع
een vijfde الخمس
deie vierde ثلاثة أرباع
twee derde ثلثان
een zesde سدس
drie zevende ثلاث أسباع

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
 
 

Membres